Dbamy o trawnik na wiosnę

Trawnik po zimie, zwłaszcza mroźnej nie wygląda już najczęściej tak ładnie jak jeszcze jesienią. Zima to trudny czas dla trawy i powoduje pewne zniszczenia. Przywrócenie trawnika to stanu świetności nie jest trudne lecz wymaga zastosowania kilku zabiegów pielęgnacyjnych, które w zależności od pogody można rozpocząć już w marcu.

Pierwszym z nich powinno być szczegółowe zgrabienie wszystkich martwych części roślin, liści, gałązek itp… . Grabienie należy wykonać specjalnymi grabiami do trawy krzyżowo, by najdokładniej zebrać wszystkie zanieczyszczenia. Zamiast grabi można również użyć odkurzacza ogrodniczego, który znacznie ułatwi zadanie.

Jeżeli mamy trawnik na glebie lekkiej, piaszczystej, może zdarzyć się mrozowe oderwanie i podniesienie darni od podłoża, tworząc widoczne gołym okiem wybrzuszenia i nierówności. W takim przypadku trawnik należy zwałować – podniesiona darń zostanie przyciśnięta z powrotem do gleby a złamane źdźbła zastymulują szybszy wzrost i krzewienie. Wałowania nie zaleca się wykonywać na glebach ciężkich.

Kolejnym ważnym krokiem jest wertykulacja i aeracja. Wertykulacja to pionowe nacięcie darni za pomocą wertykulatora, które ma na celu rozluźnienie kęp traw, stymulację wzrostu, oraz usunięcie zalegającej w darni warstwy filcu i mchu. Trawnik po wertykulacji wygląda jak zniszczony lecz bardzo szybko zagęszcza się i odmładza. Aerację można przeprowadzić wałem wyposażonym w specjalne kolce – ma to na celu napowietrzenie korzeni.

Po wertykulacji i aeracji gdy darń jest mocno rozluźniona można zastosować dosiewanie, zwłaszcza gdy na trawniku pojawiają się łyse plamy. Można robić to ręcznie lub skorzystać z wygodnego siewnika, który rozrzuci nasiona równomiernie. W zależności od gleby na jakiej założony jest trawnik na tym etapie zaleca się również piaskowanie (wyłącznie w przypadku gleb ciężkich, gliniastych, nie piaskuje się gleb lekkich) oraz wapnowanie (gdy pH jest niższe niż 5,5), które ograniczy wzrost mchu.

Gdy trawa zacznie już rosnąć konieczne jest zastosowanie nawozu azotowego, który należy równomiernie rozsypać po całej powierzchni trawnika, najlepiej wykorzystując siewnik. Nierównomierne podanie nawozu będzie skutkowało nierównomiernym wzrostem oraz wybarwieniem darni. Nawożenie nawozem azotowym należy wykonać kilka razy w sezonie – zgodnie z zaleceniami producenta nawozu.

Gdy źdźbła osiągną już długość ok 6cm można wykonać pierwsze koszenie.